Stor sannsynlighet for å se gulnebblom på denne turen. Foto: Steinar Melby

Utsatt fra søndag 19. mars til søndag 26.mars på grunn av værmeldinger som varsler om dårlig turvær.  Vi kjører til Skard , nordøst på øya for å se på gulnebblom. Dette er et fast overvintringsområde for arten og i mars kan over 10 individer samles her.

Deretter drar vi til Mellandsvågen  mot  nordvest der islom og dykkere ofte ligger nært land. Så nært Trøndelag tillater vi oss å håpe på en toppdykker fra Tautra

Turledere: Fra Hendset i Heim kommune. Kjell sæther  91850810

Fra Seivika , Kr.sund kom. Øyvind Gjeldnes  95845399

Fergeavgang fra Seivika: 19. mars 2023 klokken 09:00

12 av turens 15 deltakere i le av litt kald landvind fra sør. Foto: Steinar Melby

Det ble en flott tur til Sandøya på lørdag den 21. januar 2023 i regi av Birdlife Norge avd Møre og Romsdal. Vi var tilsammen 15 deltakere inkludert de to eminente turguidene Øyvind Gjeldnes og Geir Gaarder. Det var noe fugl å se på vei utover uten at det kunne karakteriseres som det helt store.

Vel i land på Sandøya ble deltagerne delt inn i to grupper hvor den ene med de som var best skodd tok de røffeste partiene og den andre fulgte i større grad veier og stier. Vi møttes etter et par timer på østsiden av øya og tok en felles lunsj. Etterpå ble de mer nordlige områdene besøkt og Nesfjøra og Sølvika var kanskje noen av de områden som ihvertfall kunne oppvise en del vadefugl. Vi fikk blant annet se en vipe, noen steinvendere, 80+ fjæreplytt m.m.

Ellers kunne øya by på i overkant av 30 overvintrende storspover.

Turens uttalte mål fra turleder Øyvind Gjeldnes, med 60 arter, blen nesten oppnådd. Var det 54 eller 55 som ble det endelige resultatet? (Kommentar ønskes med riktig resultat).

Vi var heldige med været, dog var det noe kald landvind som økte på fra sør utover dagen. Men er man godt kledd som alle våre deltakere var, gikk det helt fint. Imidlertid var det flottå bli bedd inn på det gamle handelsstedet, for litt oppvarming før vi tok ferga.

Den lokale pensjonistforeningen hadde et beleilig åpent møte 😉

Vi håper og tror alle deltagerne hadde en hyggelig tur og at det ga mersmak for deltagelse på flere fellesturer utover våren.

Geir Gaarder har lagt de nøyaktige observasjonstallene i artsobservasjoner.no for de som er interessert.

20230121 122303 112 av turens deltakere under lunsj midt på dagen, sett fra en litt annen vinkel. Foto: Steinar Melby

Ei voksen vipe overvåker sine unger ved Nyhamna i Aukra. Foto: Ola Ragnar Gjøra

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet er utført av  Ola Ragnar Gjøra med blant annet god hjelp av feltmannskaper.

Forord

Denne rapporten er ei oppfølging av viperegistreringer utført i perioden 2018-2020 (Gjøra, 2020) og perioden 2021 (Gjøra, 2021). Kartleggingsarbeid tar for seg hekkebestanden av viper i kommunene Surnadal, Kristiansund, Aukra, Hustadvika og Molde.

Prosjektet er gjort i regi BirdLife Møre og Romsdal. Rapporten viser utviklingen av hekkende viper i fem utvalgte kommuner på Nordmøre og Romsdal. Årets resultat blir sammenlignet med tilsvarende kartlegging gjort i 2020 og 2021.

Dette arbeidet er gjort med støtte fra Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Jeg vil også takke ornitologer som har vært med og leitet opp, overvåket og telt opp hekkende viper og fulgt vipeungene fram til de ble flygedyktige. I tillegg må bøndene roses for sin stor velvilje til å vise hensyn til fuglene som holder til på deres eiendommer i jordbukslandskapet. Uten det gode samarbeidet med bondenæringen ville ikke prosjektet vært så vellykket.

Surnadal 12.09.2022
Ola Ragnar Gjøra
Prosjektleder

Eidsvågleira. Foto: Ingvar Stenberg

Nye OUM-rapport er lagt inn i rapportarkivet under OUM-rapporter

Prosjektarbeidet og rapport - Mareno Nauste (se også fler bidragsytere i forord og selve rapporten). Foto av Ingvar Stenberg.

Forord

Sommeren 1973 foretok John B Jordal eindel observasjonar på Eidsvågleira. Etter dei reultata som han kom til, samt det som den zoologiske foreninga på Sunndalsøra og underteikna har kome til, kan ein slå fast at Eidsvågleira representerar ein av dei viktigaste rasteplasser for trekkfugl i indre del av Romsdal. På dette grunnlag skal eg her gje ein presentasjon av området.

Først vil eg takke John B. Jordal, Arne Holen og Oddvar Hanssen samt Nesset kommune for kart og informasjon over området. Takk også til Per Einar Strand for gjennomlesing.

Foto: Molde Fjordhotell

Torsdag 3. november 2022, 19.00-21.00 arrangeres det medlemsmøte på Molde Fjordhotell.

Vi vil oppsummere spennende observasjoner i løpet av året, hvor alle kan bidra. Fotograf Øivind Leren vil orientere om sitt nye bokprosjekt hvor det fokuseres på fugler som hekker i fuglekasser.

Vi vil også gi en status på Vipe-bestanden i deler av fylket gjennom prosjektet Vipe i Kulturlandskapet ved prosjektleder Ola Ragnar Gjøra.

Ellers blir det fugleprat basert på deltagernes interesseområder.

Oppmøte: Molde Fjordhotell, Julsundvegen 6, 6412 Molde

Kontaktperson: Olbjørn Kvernberg, telefon 91370899

Makkevika, Giske: Source: http://www.flickr.com/photos/sunrise/7677604/

Søndag 09.oktober 2022, 10.00-14.00 arrangeres det fellestur til Makkevika, Giske

BirdLife Møre og Romsdal inviterer til Makkevika gruntvannsområde for observasjon av vadefugler på høsttrekket, inklusive ringmerking.

Vi kan også se lommer og dykkere ute på sjøen.

Frammøte: Giske Ornitologiske Stasjon i Makkevika vest på Giske

Kontaktperson: Kjell Mork Soot Tlf 91308487

Foto: Steinar Melby

Lørdag 26.november 2022, 10.00-14.00 arrangeres det fellestur for å se på småfugl i kulturlandskap.

Solvendt spasertur på eldre grusvei. Rundtur forbi gammel, spredt hyttebebyggelse, hager, løvskog, småbruk og litt kulturmark.

På denne «dødtiden» for fuglekikking kan vi her få en forventning om hvilke arter som blir her i vinter. Turen er ca. 4 km lett gåing. 

Frammøte: Aspøya Fjordsenter, Tingvoll

Kontaktperson: Øyvind Gjeldnes, tlf.: 95 84 53 99

Turledere: Astrid Kvendbø og Øyvind Gjeldnes 

Myrsniper i vadebukta på Male, Hustadvika. Foto: Steinar Melby

Lørdag 24.september 2022, 09.00-15.00 arrangeres det ny fellestur for å se på trekkfugler ved Hustadvika.

Høsttrekket er nå i sin fulle bredde. Flatlandet ytterst på Frænahalvøya har rasteområder for de fleste artsgruppene.

Men vi starter dagen med telling av havsfugl og forbitrekkende arter fra Maletangen.

Joer, lom/dykkere, de arktiske gjessene og måser er alle morgenfugler, og vadebukta håper vi er full av sniper.

Utpå dagen trekker også vi til Sandblåstvågen der tranene nå raster. Deretter blir det andefugl i Gaustadvågen og kanskje Nåsvatnet. 

Frammøte: Bygdehuset på Male

Kontaktperson: Øyvind Gjeldnes, tlf.: 95 84 53 99

Turledere: Jørn Gustad og Øyvind Gjeldnes 

0H6A0846Et tidligere år i september ved Hustadbukta med ruskevær hvor hvitkinngjess opptrådte i tusentall. Foto: Steinar Melby

0H6A0909

Den opprinnelige turen til Brattåstjønna ved Sødalen i Frei, Kristiansund er av værmessige årsaker utsatt for andre gang.

Ny dato er søndag 15. mai 2022,  kl. 08:00 (utsatt fra tidligere 14. mai).

Arrangementet er oppdatert på Facebook, i Google kalender og i programmet for 2. kvartal.

Den opprinnelige turen til Brattåstjønna ved Sødalen i Frei, Kristiansund er av værmessige årsaker utsatt en uke.

Ny dato er lørdag 14. mai 2022,  kl. 08:00 (utsatt fra tidligere 7. mai).

Arrangementet er oppdatert på Facebook, i Google kalender og i programmet for 2. kvartal.

Skjermdump fra Norgeskart.

Lørdag 18.juni 22, 08.00-14.00 er det lagt til en ny fellestur i turprogrammet for 2. kvartal.

Turen går til  Vettavatna i Molde kommune, mellom Fosterlågen og Rødsetra. 

Her ligger et ca. 4 km2 stort tilnærmet urørt myr og fjellskogsområde, 3–400 moh. med små tjønner og de to Vettavatna. 

Turen starter fra Rødsetra, gjennom bjørk og ospeskog ned til Vettamyra og langs Vettavatna.

Videre til Heian og tjønnene der, så langs myra til Blåberget og tilbake gjennom gammel fjellfuruskog. I sum et vakkert og variert landskap som gir ornitologiske forventninger. 

Her hekker bla. hvitryggspett, småspove, lomer, orrfugl og dvergfalk.

Vi møtes på Gammelsætra camping ved Tjellekleiva klokken 08:00.  Derfra i færrest mulig biler opp til Rødsetra. Dersom dårlig vær forsøker vi søndag 19.juni. 

Kontaktperson: Øyvind Gjeldnes, tlf.: 95845399

Turledere: Kjetil Valde og Øyvind Gjeldnes